نماد و شان گاو در گنج یابی

نماد و نشان گاو در گنج یابی

نماد و نشان گاو در گنج یابی یکی از کارهایی که ما را برای رسیدن به هدف در گنجیابی کمک میکند و خوب از که در مورد آنها بدانیم نمادها و نشانه ها میباشند. در هر تمدنی در گذشته که نگاه کنید گاو وجود داشته و غذا و پوشش مردم را تامین می کرده است. نش…
نماد و نشان خرس در گنج یابی1

نماد و نشان خرس در گنج یابی

نماد و نشان خرس در گنج یابی نشان خرس در گنج یابی : اکثر زمان سال در غار زندگی میکنه و وجود حفره های طبیعی و غارها برای زیستن این حیوان اهمیت بسیار داره. نمونه ای دیگر این هست که برای پیدا کردن نقطه کار درنزدیکی خرس شما فرورفتگی جای پای خرسرو دیدی…
نماد و نشان شتردرگنج یابی

نماد و نشان شتردرگنج یابی

نماد و نشان شتردرگنج یابی  شتر از دیرباز در میان ایرانیها نماد صبر و شکیبایی بوده در مکانهای باستانی اکثر شهرها وجود دارد،  نماد و علامت شتر در گنجیابی بسیار مهم بوده و اکثر اوقات با بار همراه میباشد،و در حالات مختلف دارای معانی و تفاسیر زیادی است…
نماد و نشان خرچنگ در گنج یابی2

نماد و نشان خرچنگ در گنج یابی

نماد و نشان خرچنگ در گنج یابی  در تمدن های قدیم به عنوان نمادی اعتقادی بوده و برای هدفهای مختلفی استفاده می شده است. اما این نماد بیانگر خطر و دقت می باشد. معمولا در منطقه ای که این نماد وجود دارد از طلسم و یا جادو استفاده شده است. در مناطق طلسم…
نماد و نشان چشم در گنج یابی1

نماد و نشان چشم در گنج یابی

نماد و نشان چشم در گنج یابی پیدا کردن گج از زمان های قدیم مورد توجه انسان بوده و در ایران نیز به دلیل داشتن گنج و آثار باستانی فراوان گنجیابی  طرفداران بسیاری دارد و این گنجها گاها دارای  نمادهایی میباشند. و این نکته قابل ذکر است بدون شناخت علائم دفینه …
نماد ونشانه جوغن در گنج یابی2

نماد ونشان جوغن در گنج یابی

نماد ونشان جوغن در گنج یابی جوغن یا جوغان در زبان آریائیان به معنی کاسه می باشد و در بعضی متون نیز جوغان به معنی هاون به کار رفته است. در هر صورت مفهومی که منتقل میکند فضایی دایره شکل است که پیرامون و اطرافش به وسیله سنگ ، فلز ، سفال و هرچیز د…
نماد و نشان پرنده در دفینه یابی

نماد و نشان پرنده در گنج یابی

نماد و نشان پرنده در گنج یابی بشر از روزگاران کهن به پرندگان مانند دیگر حیوانات توجه داشت و اعتقادها و باورهایی درباره هر یک از این گونه، در بین جوامع مختلف شایع بود. بعضی از اقوام معتقد بودند که روح پس از مرگ به شکل پرنده خاصی و (بیشتر شاهین) در …
نشان و نماد تومولوس در گنج یابی1

نماد تومولوس در گنج یابی

نماد تومولوس در گنج یابی یا گورتپه نوعی تپه میباشد که با سنگ و خاک و بر روی مقبره پادشاهان ساخته میشود و اصولا طوری ساخته و طراحی میشود که آب به داخل آن نفوذ نمیکند.تومولوس ها در حقیقت یک نوع مراسم خاک سپاری میباشند که بنا به درجه ی فرد خاکسپ…